تغییر جنسیت

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت به وضعیتی اطلاق می‌شود که طی آن فردی از جنسیت فعلی خود که ممکن است مرد یا زن باشد به جنسیت دیگری تبدیل شود. البته این امر باید با صلاح و صوابدید پزشک متخصص باشد. تغییر‌جنسیت توالی زیادی در زندگی و آینده‌ی فرد دارد به‌عنوان مثال، چنانچه فردی ازدواج نموده باشد نکاح او منحل می‌گردد. همچنین در روابط نسبی او نیز تأثیرگذار است. فرض کنید فردی تا کنون به‌عنوان عمو شناخته شده، پس از تغییر‌جنسیت او را به‌عنوان عمه خواهیم شناخت. در برخی قراردادها که جنسیت فرد تأثیرگذار نیست با تغییر‌جنسیت منحل می‌شوند. در رابطه با وضعیت توارث وی، مطابق با وضعیت فعلی او در زمان فوت ارث می‌برد.

در مورد برقراری حق مهریه نیز دو فرض متصور است:

الف) اگر بعد از نکاح و قبل از نزدیکی تغییر جنسیت صورت بگیرد، مهریه وجود نخواهد داشت.

ب) اگر بعد از نکاح و بعد از نزدیکی تغییر‌جنسیت صورت بگیرد تکلیف به پرداخت مهریه وجود دارد.

مراحل تغییر جنسیت

 1. مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه
  ۲٫ ارجاع فرد ترنس به پزشکی قانونی
  ۳٫ معرفی به یک روانپزشک معتبر از طرف پزشکی قانونی و گذراندن مراحل روان‌درمانی
  ۴٫ انجام آزمایش‌های تشخیص سطح هورمون و کاریوتایپ برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست.
  ۵٫ تائید از طرف روان‌پزشک و ارجاع به پزشکی قانونی
  ۶٫ تائید از طرف پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی
  ۷٫ دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر‌جنسیت و تغییر نام در شناسنامه

تغییر جنسیت

نمونه دادخواست تغییر جنسیت

برگ دادخواست به دادگاه خانواده

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن تغییر جنسیت
دلايل و منضمات دادخواست ۱٫ تأییدیه مبنی بر ترنس بودن از روانپزشک ۲٫ ارائه تأییدیه از آزمایشگاه پس از انجام آزمایش هورمونی
رياست  محترم دادگاه خانواده

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند :

اينجانب با توجه به تأییدیه پزشک معتمد و انجام آزمایش هورمونی و سایر مدارک که به پیوست تقدیم شده است، خواستار تغییر‌جنسیت و اصلاح شناسنامه طبق تغییر مذکور می‌باشم.

 

                                                                                                                              محل امضاء مهر انگشت