حمل مشروبات الکلی

حمل مشروبات الکلی

حمل مشروبات الکلی

حمل مشروبات الکلی :تا به حال به پرونده ای برخوردید که در آن فرد به جرم حمل مشروبات الکلی بازداشت شده باشد؟ یا بین دوستان و اقوام , موردی پیش آمده باشد که دنبال این باشید بدانید چه سرنوشتی در انتظار وی است؟

حال می خواهیم با بررسی این جرم ببینیم قانون گذار چه مجازاتی برای این نوع جرم در نظر گرفته است؟!

رسیدگی کردن به حمل مشروبات الکلی

حمل و همراه داشتن مشروب های الکلی یک نوع جرم می باشد , که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرای عمومی است. دادسرای ارشاد در شهر تهران به این پرونده ها رسیدگی می کند و بعد از بررسی و تحقیقات اولیه , پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد. در شهرستان ها نیز رسیدگی به این دسته جرایم در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری می باشد.

مواد قانونی در رابطه با مشروبات الکلی

در قانون مجازات اسلامی مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ در این رابطه اینگونه بیان می کند که : فردی که اقدام به ساخت مشروبات الکلی, خرید و فروش , حمل و یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار فرد دیگری بگذارد به ۶ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به ارزش ۵ برابر عرف آن کالا محکوم می شود.

در ماده ۷۰۳ هم می گوید که : وارد کردن مشروبات الکلی به کشور به نوعی قاچاق محسوب می شود و وارد کننده با صرف نظر از مقدار آن , به ۶ ماه تا۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. پرداخت جزای نقدی به ارزش ۱۰ برابر عرف آن کالا محکوم می شود. و در ادامه می توان گفت که رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

نکات قوانین مربوطه

در رابطه با جرایم مربوط به مشروبات الکلی , من جمله حمل آن , باید گفت که این جرم جزو جرایم تعزیری است یعنی قاضی می تواند تصمیم بگیرد که چه حکمی صادرکند و مصرف مشروبات الکلی از جرایم حدی هستند یعنی جرایمی که قانون بصورت مکتوب می گوید که مجازات فلان جرم چقدر است.

اگر این جرایم مشهود باشند , از سمت ضابطان دادگستری قابلیت تعقیب فوری دارند یعنی دیگر احتیاجی به حکم دادگاه نیست و سریعا می توانند فرد یا افراد را اعمال قانون کنند.

نکته ی مهمی که وجود دارد این است که : یک خودرو را نمی توانند به علت پیدا کردن مشروبات الکلی متوقف کنند و تفتیش کنند بلکه باید اجازه مخصوص و حکم قضایی داشته باشند.

اگر میزان مشروب های الکلی بیشتر از ۲۰ لیتر باشد و توسط وسیله نقلیه مانند ماشین و یا موتور حمل شود , دو حالت اتفاق می افتد : یکی اینکه حمل این مشروبات الکلی با اطلاع مالک آن وسیله نقلیه بوده است که آن وسیله به نفع دولت ضبط می شود. دومی اینکه حمل بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است که مرتکب جرم به قیمت همان وسیله نقلیه به پرداخت جریمه نقدی موظف می شود که در واقع این مجازات علاوه بر مجازات های اصلی مجرم است.

حمل مشروبات الکلی

تعلیق در مجازات حمل مشروبات الکلی

آیا این نوع مجازات قابل تعلیق است؟ پاسخ خیر می باشد. در واقع دادگاه ها تحت هیچگونه شرایطی نمی توانند حکمی مبتنی بر تعلیق اجرای مجازات بدهند. قانون گذار اجازه ی تعلیق در اجرای مجازات حمل مشروبات الکلی را نداده است.

درج سوء پیشینه برای افراد مجرم در زمینه حمل مشروبات الکلی

شاید این سوال در حال حاضر در ذهنتان نقش بسته باشد که فردی که به جرم حمل مشروب های الکلی مجازات می شود , آیا این مجازات وی در سابقه وی ثبت می شود؟

افراد محکوم به جرم حمل مشروب های الکلی باید بدانند که این جرم در پیشینه کیفری آنها ثبت خواهد شد اما در گواهی هایی که برای سایر مراجع تحصیلی و استخدامی صادر می شود , بیان نمی گردد مگر اینکه مراجع قضایی درخواست بدهند.