سرقت

سرقت

سرقت

سرقت معنای دیگری عبارت دزدیدن است و انواع مختلفی دارد. سرقت‌ممکن است تعزیری باشد یا حدی باشد و حتی ممکن است سرقت‌مشدد باشد که خوشبختانه قوانین هر کدام در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

انواع سرقت :

سرقت‌تعزیری:

سرقت در محل مسکونی یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.

سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.

سرقت‌در شب واقع شده باشد.

سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.

هر گاه اداره‌کنندگان هتل، مسافرخانه،کاروان‌سرا و کاروان و به‌طورکلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن‌هاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند

سرقت‌حدی:

سارق باید بالغ باشد.

سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می‌رباید.

سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب‌مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.

سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

سارق مال را به‌قصد دزدی برداشته باشد.

مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد (منظور از حرز محل نگهداری مال است).

مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

سرقت‌مشدد:

سرقت در شب واقع شده باشد.

سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.

یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.

از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مأمور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد.

در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

سرقت

نمونه شکوائیه‌ سرقت

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

با سلام و احترام به عرض می‌رساند که اینجانب در مورخ…………………….ساعت…….در خیابان …………. در حال طی مسیر به صورت پیاده بودم که ناگهان یک موتورسیکلت با دو راکب از پشت به من نزدیک شدند و کیف‌دستی اینجانب با محتویات…………………..من را از دستم قاپیدند و من هر چه تلاش کردم و به دنبال موتور دویدم موفق به متوقف کردن آن‌ها نشدم. در ضمن شماره شهربانی موتورسیکلت (عبارت بود از………./ یا پوشیده شده و قابل تشخیص نبود).

با توجه به موارد فوق از آن مقام محترم تقاضای تعقیب کیفری مورد استدعا است.