فروش مال غیر

فروش مال غیر

فروش مال غیر

یکی از عناوین مجرمانه که مجازاتی با خود به همراه دارد، جرم فروش مال غیر است که در زمره‌ی جرائم علیه اموال می‌گنجد. به این معنا که فردی بدون آنکه مالک مالی باشد آن را به دیگری بفروشد. به این عمل فروش مال غیر گفته می‌شود و دارای مجازات سنگینی برای مرتکب آن در پی خواهد داشت.

ماده يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير، مصوب ۱۳۰۸ می‌گوید: «کسي که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوي از انحاء عیناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محکوم می‌شود، همچنين است انتقال گيرنده که در حين معامله به عدم مالکيت، انتقال‌دهنده باشد…».

عنصر مادی این جرم انتقال به مال به غیر است.

عنصر روانی این جرم داشتن سوءنیت عام و خاص می‌باشد توضیح آنکه هم با اراده‌ی خودآگاه فرد انجام می‌شود و هم قصد ورود ضرر به دیگری را دارد.

برای اثبات این جرم باید کارت شناسایی و داشتن مدرک دال بر مالک بودن را داشت. داشتن وکیل در این راه کمک بسیار زیادی می‌تواند به فرد بکند. چراکه با بودن وکیل ماهر می‌توان از همه‌ی جوانب امر را به او سپرد و نیازی به حضور شاکی نیست.

فروش مال غیر

نمونه فرم شکوائیه فروش مال غیر

شاکی:

مشتکی‌عنه:

موضوع شکایت: فروش مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی تهران

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند مشتکی‌عنه وفق قرارداد پیوست به اتفاق مالک دیگر آقای … مقدار ۵۰۰ مترمربع مشاع از شش‌دانگ یک قطعه باغچه جزء پلاک … اصلی واقع در بخش .. تهران قریه … به نشانی … را به موکل انتقال قطعی داده و ثمن معامله را نیز دریافت نموده است. از آنجا که ملک در طرح شهرداری قرار گرفته است مشتکی‌عنه با مراجعه به شهرداری شش‌دانگ ملک را به شهرداری منتقل نموده است و با مراجعه به شهرداری منطقه یک مشخص شد که شهرداری در حال پرداخت ثمن معامله به وی می‌باشد.

علیهذا استدعا دارد اولاً مراتب نقل و انتقال و توافق مشتکی‌عنه با شهرداری از شهرداری منطقه یک استعلام گردد.

ثانیاً دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت سهم موکل از طرف شهرداری به مشتکی‌عنه صادر گردد.

ثالثاً تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام فروش مال غیر مورد استدعاست.

با تـقدیم احــترام