فک رهن

فک رهن

فک رهن

فک رهن :آیا تا به حال واژه فک رهن را شنیده اید؟ می دانید فک رهن چیست و در چه زمان هایی استفاده می شود؟

با ما همراه باشید تا برایتان فک رهن و انواع آن را شرح دهیم.

فک رهن چیست؟

زمانی که شما ملکی را به صورت وثیقه در رهن یک نهاد مانند بانک قرار داده باشید و پس از اتمام کار از حالت رهن خارجش کنید را فک‌رهن گویند. مثلا شما از یک بانک وامی دریافت می کنید و سند منزلتان را بعنوان وثیقه نزد آن بانک قرار می دهید، بعد از اینکه وامتان را تسویه کردید منزل شما از رهن بانک خارج می شود و این عمل را فک رهن می گویند.

 

فک رهن

روش های فک‌رهن چه چیزهایی هستند؟

فک رهن به سه روش مختلف انجام می شود:

۱٫زمانی که رهن دهنده، دین خودش را پرداخت می کند.

۲٫انصراف شخص ثالث از مالی که نزد او به رهن گذاشته شده است.

۳٫زمانی که شخص ثالث، دین فرد رهن دهنده را ابرا می کند.

انواع دعوا برای فک رهن چگونه است؟

فک‌رهن در قانون ما (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) به دو صورت انجام می شود:

  1. بصورت مستقل
  2. بصورت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای فک‌رهن بصورت مستقل

در دعوای فک رهن که بصورت مستقل انجام می شود، شخص رهن دهنده، یکی از املاکی که دارد را در اختیار یک شخص ثالث مانند بانک قرار می دهد و در عین حال تعهد می کند که در یک بازه زمانی مشخص، دینی که دارد را ادا می کند.

حالا اگر آن شخص رهن دهنده تمام دیونی که بر عهده دارد را ادا کند، اما بانک به وظیفه ی خودش که فک رهن آن مال است عمل ننماید، بر این اساس که شخص، وام های دیگری هم دارد، این مدل دعوا مطرح خواهد شد.

در اینگونه شرایط فرد یک دادخواست مبنی بر الزام به فک رهن می نماید . همچنین می تواند تقاضای پرداخت اجرت المثل ایامی که فک رهن انجام نشده است را هم به همراه خسارات قانونی بخواهد.

دعوای فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی

دعوایی که سازندگان املاک مطرح میکنند، این دعواست. دراین حالتی که گفته شد، سازندگان قبل از اینکه ملک را بفروشند، آن را به رهن بانک در می آورند و وام میگیرند و یک قولنامه تنظیم می کنند و آن را به خریدار منتقل می نمایند.

در عین حال تعهد می کنند که در زمانیکه در قولنامه ذکر شده است، در عین اینکه مال مورد رهن را فک می کنند، سند کاملا رسمی هم به نام آن خریدار ثبت می کنند.

فک رهن

نمونه دادخواست فک رهن

 برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده ۱- مشخصات فروشنده۲- مشخصات مرتهن
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن الزام به فك رهن مقوم به       ريال و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي      /     بخش “شماره ونام شهرستان” مقوم به       ريال به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق:  ۱- قرارداد مورخ      ، ۲- پايان كار، ۳-گواهي دفترخانه، ۴- دليل پرداخت ثمن، ۵- استعلام ثبتي ، ۶- صورت‌مجلس تفكيكي عند الوجود
رياست محترم مجتمع قضايي  “نام شهرستان محل وقوع ملك”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

 اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي      /      بخش “شماره و نام شهرستان” را از خوانده خريداري نموده و بهاي آن نيز تأديه شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم به‌عنوان خريدار، متأسفانه خوانده مذكور از اجراي مفاد قراردادي خود امتناع نموده و آن را در رهن خوانده دوم قرار داده است. اينك پيش از حلول جلسه رسيدگي، اولاً صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه حضور در دفترخانه استدعا مي‌شود. ثانياً با عنايت به‌مراتب فوق و امتناع خوانده از اجراي مفاد قرارداد، صدور حكم محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت بدهي خود به خوانده رديف دوم از بابت قرارداد رهن مورد معامله اينجانب و نهايتاً  فك رهن و تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله بنام اينجانب مستنداٌ به مواد ۱۰، ۲۲۰ الي ۲۲۵، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدني به انضمام جميع لوازم و لواحق شرعيه و عرفيه و خسارات و هزينه دادرسي درخواست می‌گردد.

 محل امضاء مهر انگشت