مزاحمت

مزاحمت تلفنی

مزاحمت

مزاحمت هم به عنوان موضوعی حقوقی و هم کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد. از منظر حقوقی آیین دادرسی مدنی به مقوله مزاحمت پرداخته است.

مزاحمت در قانون آیین دادرسی مدنی

در قانون آیین دادرسی مدنی مزاحمت‌از حق چنین تعریف شده است: «دعوای مزاحمت عبارت است از: ‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد». برای روشن تر شدن موضوع یک مثال بیان می کنیم:

مثال: شخصی از چاهی برای رفع نیاز خود استفاده می نماید. پس از چندی شخصی مدعی می شود که چاه متعلق به وی و در واقع ملک اختصاص او می باشد. در صورتی که شخص اول اعلام می نماید که چاه ملک اختصاصی او نیست و او برای رفع نیاز شخص مزاحمت ایجاد کرده است.

مزاحمت در قانون مجازات اسلامی

مزاحمت در قانون جزا، عناوین برجسته تری دارد. یک نمونه از مزاحمت در قانون مجازات اسلامی مزاحمت برای اطفال و نوامیس است. قانون مجازات در مورد مزاحمت چنین بیان می دارد:

«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

مزاحمت

همچنین ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی چنین بیان می دارد: «هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

در دنیای امروز بیش از اینکه زنان در اماکن عمومی مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرند در فضای مجازی و سایبری مورد حملات متعدد قرار می گیرند که این امر نیز از چشم قانون گذار دور نماینده است. یکی از برجسته ترین انواع مزاحمت مزاحمت تلفنی است:

ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی چنین اعلام می نماید: «هرگاه کسی به وسیله‌ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».

علاوه بر آنچه گفته شد، مواردی همچون مزاحمت در فیس بوک، تلگرام، واتس آپ و ابزاری از این دست نیز جرم انگاری شدند: طبق ماده۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مزاحمت تلفنی

 

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در باب مزاحمت نسبت به اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی چنین سخن گفته است: «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید…».

 

نمونه شکوائیه مزاحمت

۱-مزاحمت نسبت به املاک

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مالک شش دانگ از قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی ….. به نشانی ……… به مساحت ……. متر مربع طبق مدارک موجود می باشم. مشتکی عنه  در تاریخ ……. با اطلاع از اینکه این ملک متعلق به بنده می باشد و به طور عمدی، با اقداماتی شامل ………………… مزاحم بنده در استفاده از ملک شده اند. اینجانب با مراجعات بسیار و تذکرات مکرر خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، استشهادیه و…. می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …. ریال می باشد، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.

۲-مزاحمت تلفنی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مالک خط تلفن به شماره ………………………………. می باشم. مدت ……………. ماه می باشد که مشتکی عنه با خط ………………………….. اقدام به تماس و ارسال پیامک های غیراخلاقی برای اینجانب نموده است. بارها از ایشان درخواست کردم تا اقدام به مزاحمت ننمایند اما ایشان توجهی ننمودند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل لیست تماسها و پیامکهای ایشان است و با توجه به اینکه عمل مشتکی عنه مصداق بارز ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی است صدور رأی مقتضی مورد استدعا است.