مشروبات الکلی و مجازات آن

مشروبات الکلی

مشروبات الکلی و مجازات آن

مشروبات الکلی

مشروبات الکلی و مجازات آن :آیا تا به حال شنیده اید که فردی به خاطر مشروبات الکلی محکوم شود و بعد از آن تبرئه گردد؟

مجازات ساخت و نگهداری و مصرف مشروبات الکلی چه چیزهایی هستند؟ در چه شرایط و موقعیت هایی می توان درخواست تخفیف در حکم داده شده را کرد؟

این ها شاید سوالاتی باشند که شما دوستان تمایل داشته باشید پاسخشان را بدانید. همراه ما باشید تا اطلاعات مفیدی را در این زمینه به شما عزیزان ارائه دهیم.

ساخت و نگهداری مشروبات الکلی

ساخت و نگهداری مشروب های الکلی جرم است و از جرایم در بخش تعزیرات می باشد. مشروبات الکلی فرقی نمی کند که برای استفاده شخصی باشد یا برای فروش به غیر , در هر صورت جرم است و شامل مجازات می شود.

رسیدگی به جرم نگهداری و ساخت مشروب های الکلی در صلاحیت دادسرای ارشاد می باشد.

مشروبات الکلی و مجازات آن

قانون مجازات اسلامی و مشروبات الکلی

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با مشروبات الکلی اینگونه بیان می دارد که :

هر فردی که مشروبات الکلی بسازد , بخرد و بفروشد یا چنانچه در معرض فروش بگذارد یا حمل و نگهداری کند و در اختیار دیگری قرار دهد , به ۶ ماه تا ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی یا تجاری آن کالا محکوم می شود.

مجازاتی که برای ساخت مشروب در نظر گرفته اند نیز غیر قابل تعلیق است و قاضی پرونده تحت هیچ شرایطی نمی تواند حکمی مبنی بر تعلیق اجرای مجازات صادر کند.

این به این معنی می باشد که در صورت اثبات جرم , قاضی به هیچ وجه نمی تواند مجازات را تعلیق کند.

تنها در یک صورت فرد می تواند تقاضای تخفیف در حکم کند , اینکه فرد سابقه کیفری نداشته باشد و بار اول باشد که از وی مشروب الکلی می گیرند یا در حین مصرف دستگیر شده است. در این حال فرد می تواند از قاضی تقاضای تخفیف در حکم صادره را داشته باشد.

کشف و تعقیب جرم

به طور تقریبی می توان گفت تمامی اعمالی که در ارتباط با جرایم مشروب های الکلی هستند جرم محسوب می شوند و مجازات خاص خودشان را دارد.

این نوع جرایم دو دسته هستند: جرایم حدی و جرایم تعزیری

حال باید بدانید که نوشیدن آن جرم حدی می باشد و مابقی جرایم همچون حمل و نگهداری و عرضه و فروض در حالت کلی جرایم تعزیری هستند.اگر این جرایم مشهود باشند از سمت ضابطین دادگستری فورا قابل تعقیب می باشد. این نکته را باید ذکر کرد که فقط در جرایم مشهود است که ضابطین دادگستری می توانند فوری اقدام کنند و اجازه دارند که مجرم را تعقیب و کشف جرم کنند.

 

 

موسسه مهاجرتی و حقوقی دادآور نسیم مهر (دادینلی)