کلاهبرداری

کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری سه رکن باید اتفاق بیفتد:

الف) استفاده از وسایل متقلبانه،

ب) فریب خوردن قربانی،

پ) بردن مال.

این جرم در ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري به این شکل تعریف شده است:«هر كسی از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها، كار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و به امور غير‌ واقع اميد‌وار نمايد يا از حوادث و پیش‌آمده‌ای غیرواقع بتر‌ساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود».

کلاهبرداری

نمونه شکوائیه جرم کلاهبرداری

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب در تاریخ …….. تصمیم گرفتم اتومبیلی را برای مسافرکشی خریداری نمایم و به این منظور با فردی از طریق آگهی در روزنامه آشنا شدم.  مشتکی‌عنه از مشخصات اتومبیل مذکور در تماس تلفنی صحبت کرد و سپس قرار ملاقات حضوری جهت رؤیت ماشین گذاشته شد. مشتکی‌عنه با مانورهای متقلبانه و صحنه‌سازی بنده را اغفال کرده و مبلغ ………. را جهت پیش‌پرداخت انعقاد قرارداد به ایشان پرداخت نمودم و رسیدی نیز دریافت کردم. مشتکی‌عنه پس از دریافت مبلغ ناپدید شدند و هیچ‌گونه خبری از ایشان به دست نیاوردم. پس از مدتی اطلاع یافتم که مشتکی‌عنه مالک آن اتومبیل نبوده‌اند و از شواهد و مدارک دیگران و جعل اسنادی در جهت فریب بنده استفاده کرده‌اند و علاوه بر این‌جانب، اموال افراد دیگری را نیز با این روش برده‌اند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله این‌جانب که شامل …………………. می‌شود و با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام کلاهبرداری استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت وارده به اینجانب که به مبلغ …….. است، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته مورد استدعاست.