کمیسیونهای تخصصی ثبتی

کمیسیونهای تخصصی ثبتی

کمیسیونهای تخصصی ثبتی

برخی از مراجع حکم مراجع شبه قضایی را در نظام حقوقی ایران دارند کمیسیونهای حقوقی ثبتی از این دسته مراجع هستند به این معنا که کمیسیونهای تخصصی ثبتی همچون قوه قضاییه و دادگستری دارای اختیارات موسع در مورد صدور حکم و قضاوت در خصوص اختلاف و نزاع ایجاد شده میان طرفین نیستند؛ اما ماهیتی شبه قضایی دارند.

نهادهای شبه قضایی

محاکم شبه قضایی نهادهای اداری هستند و دارای صلاحیت محدودی می باشند و به برخی از شکایات و اختلافات حاصله میان اشخاص رسیدگی می کنند و فصل خصومت می نمایند. حکم صادر شده از این مراجع جنبه قضایی ندارد و بیشتر از هر چیز دارای ماهیت اداری است از نموه نهادهای شبه قضایی می توان به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، کمیسیونهای حل اختلاف مانند کمیسیونهای تخصصی ثبتی و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده شهرداری اشاره نمود.

نهادهای شبه قضایی زیر مجموعه قوه قضاییه به حساب نمی آیند؛ بلکه در دسته قوه مجریه قرار می گیرند افرادی که در مسنند قضاوت در نهادهای شبه قضایی قرار دارند قاضی نیستند. چنانچه این نهادها رأیی صادر نمایند امکان تجدیدنظر خواهی از این رأی وجود دارد و وظیفه تجدیدنظر خواهی بر عهده دیوان عدالت اداری قرار داده شده است البته دیوان صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و وارد ماهیت نمی شود.

کمیسیون تخصصی ثبتی

کمیسیونهای تخصصی ثبتی در مورد بخشنامه های ثبتی رأی صادر می کنند و چنانچه به کمیسیون تخصصی ثبتی اعتراضی وارد باشد این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.

 کمیسیونهای تخصصی ثبتی
کمیسیونهای تخصصی ثبتی

نمونه ای از بخشنامه های ثبتی

الف: مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی خلاف شئون سردفتری و ممنوع است.

ب: در مواردیکه طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد بدرخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونه ای که به ضمیمیه این بخشنامه صادر می شود بلامانع خواهد بود.

نمونه رأی صادر شده از کمیسیون تخصصی ثبتی به شرح زیر است:

کلاسه پرونده:

هـ ع/ ۹۶/ ۹۷۲

موضوع:

۱- ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ثبتی

۲- ابطال ماده ۱ صورت‌جلسه شماره (۱) مورخ ۱۴/۵/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین

۳- ابطال ماده (۳) صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین

تاریخ رأی:

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

شماره دادنامه:

۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۰

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *