آگهی تغییرات چیست و هزینه آگهی تغییرات

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات چیست و هزینه آگهی تغییرات

آگهی تغییرات چیست؟

یک شرکت ممکن است در زمان حیات خودش تغییراتی در خود ایجاد نماید. از جله تغییرات می توان به تغییر در آدرس شرکت، تغییر سرمایه شرکت (افزایش یا کاهش سرمایه)، تغییر در مدیران، ورود اعضای جدید یا خروج برخی از اعضا و … را ایجاد نماید. به منظور ایجاد تغییرات باید به پایگاه اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه نمود. ثبت کلیه تغییرات در آن محل امکان پذیر است. به منظور اعمال تغییرات در شرکت باید تغییرات ثبت گردند. در صورتی که در شرکت تغییراتی به وجود بیاید اما تغییرات ثبت نگردند، ان امر به منزله تخلف تلقی می شود.

به منظور تغییر در شرکت باید مدارکی تهیه و تدوین شوند که به شرح زیر هستند:

کپی برابر اصل مدارک تمام شرکای شرکت.

فهرست شرکا با میزان سهمشان.

کپی اساسنامه.

کپی آخرین تغییرات.

کپی آخرین روزنامه تغییرات.

اصل مدارک شناسایی افراد داخل شده و افراد خارج شده از شرکت.

به منظور تغییرات در شرکت ابتدا باید صورت جلسه تغییرات تنظیم شود و مجامع عمومی (عادی یا فوق العاده) تشکیل شوند. صورت جلسات توسط میدران امضا شود و به اداره ثبت شرکتها داده شود. در آخرین مرحله تغییرات در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود که به آن آگهی تغییرات گفته می شود. البته باید هزینه آگهی تغییرات نیز از سوی متقاضی پرداخت گردد.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *