ابطال انتقال سهام شرکت

  • صفحه اصلی / تجارت و بازرگانی / ابطال انتقال سهام…
ابطال انتقال سهام شرکت

ابطال انتقال سهام شرکت

برای نقل و انتقال سهام شرکت رعایت مقررات و ملزومات قانونی امری مهم است. این امر در شرکتهای مسئولیت محدود، و تعاونی و تضامنی و شرکتهای سهامی از یکدیگر متفاوت است.

تقسیم بندی شرکتها و نقش آن در انتقال سهام شرکت

شرکتها در قانون تجارت به دو دسته ی شرکتهای سرمایه محور و شرکتهای اشخاص تقسیم بندی می شوند و منظور از شرکتهای سرمایه محور شرکتهایی است که در آنها تنها سهام و سرمایه شرکت دارای ارزش و اهمیت است نه شخصیت و اعتبار شرکاء. شرکتهای سهام اعم از شرکتهای سهامی عام و خاص از این دسته از شرکتها به حساب می آیند.
شرکتهای اشخاص به شرکتهایی اطلاق می شود که در آن سرمایه و سهام شرکت اهمیت ندارد؛ آنچه که مهم است اعتبار و شخصیت شرکا است. شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی در این دسته قرار می گیرند.

روند انتقال سهام شرکت در شرکت های سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی و تعاونی

در شرکتهای سهامی ممکن است سهام با نام باشد یا بی نام باشد:
نقل و انتقال سهام با نام: نقل و انتقال این نوع سهام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد (ماده ۴۰ لایحه قانون تجارت). بنابراین، اگر چنین الزامی رعایت نشود، نقل و انتقال سهام شرکت وجاهت قانونی ندارد.
نقل و انتقال سهام بی نام: نقل و انتقال این نوع سهام صرفاً با قبض و اقباض به عمل می آید. بنابراین، نقل و انتقال این نوع سهام نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد.

ابطال انتقال سهام شرکت
ابطال انتقال سهام شرکت

در شرکتهای با مسئولیت محدود نقل و انتقال سهام به شرح زیر است:

عده ای از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آن ها باشد، با انتقال موافق باشند.
شرکای موافق با انتقال،علاوه بر دارا بودن سه چهارم سرمایه شرکت، اکثریت عددی نیز داشته باشند.
انتقال سهم الشرکه، با “سند رسمی” به عمل آید.

در شرکتهای تضامنی نقل و انتقال سهام به شرح زیر است:

به موجب ماده ۱۲۳ قانون تجارت: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا».

در شرکت های تعاونی اتتقال سهام شرکت به شرح زیر است:

انتقال ارادی سهام شرکت های تعاونی به عضو دیگر باید در دفتر سهام شرکت ثبت شود و هیئت مدیره نیز باید با آن موافقت نماید.
انتقال ارادی سهام شرکت به غیر عضو در شرکتهای تعاونی مجاز نیست.
انتقال قهری سهام شرکت در شرکت تعاونی به عضو، امکان پذیر است. مثلاً کسی فوت کند و سهم شرکت به ورثه او تعلق بگیرد.
انتقال قهری سهام شرکت به غیر عضو در صورتی است که عضو جدید شرایط تعاونی را رعایت نماید در غیر این صورت انتقال امکان پذیر نیست.

نحوه ابطال انتقال سهام شرکت

در صورتی که انتقال سهام شرکت در تمامی شرکتهایی که توضیح داده شد طبق موازین صورت نگیرد نقل و انتقال آن قابل ابطال است.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *