اصلاح شناسنامه و ابطال آن

ابطال و اصلاح شناسنامه

اصلاح شناسنامه و ابطال آن

ابطال و اصلاح شناسنامه

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه دعوای کلی است که موارد متعددی را در برمی‌گیرد. مثلاً فردی ممکن است درخواست تغییر سن (بیش از ۵ سال یا کم‌تر از ۵ سال) را داشته باشد، و با تغییر نام خود را بکند که به این موارد به طور کلی دعوای اصلاح‌شناسنامه گفته می‌شود.

در مورد صلاحیت باید گفت، وفق ماده ۴ قانون ثبت‌احوال مقرر می‌دارد:« … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت‌احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود».

 

ابطال و اصلاح شناسنامه

اصلاح تغییر سن

البته در مورد تغییر سن باید گفت، به طور کلی ممنوع است اما در مواردی این امکان وجود دارد. در صورتی که درخواست تغییر سن کم‌تر از ۵ سال باشد در صلاحیت دادگاه است و در صورتی که بیشتر از ۵ سال باشد در صلاحیت کمیسیون ثبت‌احوال می‌باشد.

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان
خوانده اداره آمار و ثبت‌احوال محل اقامت خواهان
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن ابطال و اصلاح شناسنامه شماره و تقاضاي اصدار شناسنامه جديد با مشخصات واقعي خواهان
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق ۱ -شناسنامه ۲ استشهاديه دایر بر اينكه خواهان از شناسنامه خواهر يا برادر متوفي خود استفاده می‌کند . ۳ جلب نظر پزشكي قانوني دایر بر تعیین سن واقعي او
رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان “‌نام شهرستان محل اقامت خواهان”

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

شناسنامه‌ای كه كپي مصدق آن تقديم شده است و در حال حاضر خود نيز از آن استفاده و بهره‌برداری می‌کنم شناسنامه واقعي اينجانب نمی‌باشد بلكه متعلق به برادر متوفي بنده است كه والدين اينجانب به لحاظ بی‌سوادی يا شايد علاقه ، حاضر به ابطال آن نشده و چند سال بعد كه اينجانب متولد شدم آن را به من اختصاص دادند فلذا با توجه به اينكه سن واقعي اينجانب با سن مندرج در شناسنامه متفاوت بوده با جلب نظر خبره پزشكي قانوني صدور حكم به ابطال سند سجلي شماره و اصدار شناسنامه جديد با مشخصات واقعي اينجانب مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء مهر انگشت

 

 

 

 

 

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *