تحریر ترکه و مهر و موم ترکه

تحریر ترکه

تحریر ترکه و مهر و موم ترکه

تحریر ترکه

تحریر ترکه به معنی تعیین فهرستی از اموال متوفی است. به این معنی که، ابتدا باید اموال و دارایی های متوفی مشخص شود. تحریرترکه در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی است. وراث و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند تحریر ترکه را تقاضا نمایند. تحریر ترکه امری متفاوت از مهر و موم ترکه می باشد. تحریر ترکه از سوی طلبکاران متوفی جایز نیست؛ بلکه صرفاً وراث می توانند درخواست تحریر ترکه را نمایند. اما مهر و موم ترکه از سوی طلبکاران نیز انجام می گیرد. تا زمانی که تحریر‌ترکه انجام گیرد هیچ یک از وراث حق دخل و تصرف در ترکه را ندارد. تحریر ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

تحریر ترکه
درخواست تحریر ترکه

مهر وموم ترکه

مهر و موم ترکه اقدامی است که از سوی شورای حل اختلاف صورت می گیرد. این اقدام به منظور حفظ و نگهداری و جلوگیری از تصرف در ترکه انجام می شود. مهر وموم ترکه از سوی وراث یا طلبکاران یا هر شخص ذی نفعی انجام میگیرد.

رفع مهر و موم ترکه

رفع مهر و موم ترکه ممکن است از سوی اشخاصی غیر از متقاضیان نیز انجام گیرد که در این صورت شورای حل اختلاف باید صورت کاملی از اموال به صورت ریز و جز به جز نگاشته باشد. در مورد بهای اموال غیرمنقول نیز از کارشناس جلب نظر خواهد شد.

نمونه دادخواست تحریر ترکه

برگ دادخواست به شورای حل اختلاف

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان یکی از وراث
خوانده ما بقی ورثه
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن تحریرترکه
دلايل و منضمات دادخواست ۱- گواهی فوت ۲- شناسنامه متوفی ۳- شناسنامه خواهان و خواندگان ۴- گواهی حصر وراثت
ریاست محترم دادگاه عمومی …

سلام علیکم،

احتراما، با تقدیم این دادخواست و ضمائم پیوست آن به استحضار عالی می رساند :

شادروان … مورث این جانب خواهان وخواندگان مطابق گواهی فوت پیوست دادخواست به رحمت خدا رفته و ماترک منقول و غیر منقول از ایشان به جای مانده است. چون خواندگان در صدد حیف و میل ماترک هستند، بدین وسیله با تقدیم این دادخواست و به استناد مواد ۱۶۷،۱۷۴،۲۰۶ و ۲۰۷ قانون امور حسبی تقاضای رسیدگی و صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را از محضر دادگاه دارم.

محل امضاء مهر انگشت

 

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه به شورای حل اختلاف 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي 

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان یکی وراث یا هر ذی نفع
خوانده ما بقی وراث
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن درخواست مهر و موم ترکه
دلايل و منضمات دادخواست ۱- گواهی فوت متوفی    ۲- گواهی حصر وراثت        ۳-فتوکپی شناسنامه خواهان و خواندگان
ریاست محترم شورای حل اختلاف ….

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند شادروان……….. مورث اینجانب(خواهان) و خواندگان مطابق گواهی فوت (پیوستی دادخواست) به تاریخ……… به رحمت خدا رفته و ماترک منقول و غیرمنقول از ایشان به جای مانده، چون خواندگان درصدد حیف و میل ماترک می باشند بدینوسیله به استناد مواد۱۶۷ و ۱۷۴ و ۲۰۶و۲۰۷ قانون امورحسبی تقاضای رسیدگی و صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را از آن مقام محترم خواستارم.

محل امضاء

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *