وبلاگ

اقاله

اقاله

اقاله روشی است که به موجب آن معامله با تراضی و توافق طرفین فسخ و لغو می گردد. بر خلاف فسخ که صرفاً از سوی

Read More »
پول شویی

پول شویی

پول شویی به اقدامی گفته می شود که طی آن افرادی پولی را که از راه نامشروع به دست آورند با توسل به سبکی قانونی

Read More »
خسارت نقض قرارداد

خسارت نقض قرارداد

خسارت نقض قرارداد: هنگامی که قراردادی منعقد می گردد، ممکن است تعهداتی برای یک طرف یا طرفین قرارداد بار شود. حال، چنانچه طرفین قرارداد، نتوانند

Read More »
مالیات بر اجاره

مالیات بر اجاره

مالکان املاک چه مسکونی چه تجاری و یا اداری موظف اند با توجه به اظهارنامه مالیاتی دولت به دولت مالیات بر اجاره پرداخت نمایند. این

Read More »
سرقت چک

سرقت چک

ممکن است چک فردی از سوی دیگران مورد سرقت قرار بگیرد. این امر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب سال 1397 بیان شده است:

Read More »
جرم تهدید

جرم تهدید

تهدید در لغت به معنای ارعاب و انذار و بیم دادن است. در واقع، در برخی موقعیتها افراد به منظور تحصیل مقاصد غیرقانونی خود دست

Read More »
صدور حکم موت فرضی

صدور حکم موت فرضی

حکم موت فرضی برای غایب مفقودالاثر صادر می شود. غایب مفقودالاثر به فردی اطلاق می شود که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و

Read More »
اثبات نسب

دعوای ابوت یا بنوت

منظور از حق بنوت یا حق فرزندی و پدری حقی است که فرزندان در اثر قرابت نسبی پیدا می کنند. حال ممکن است حق بنوت

Read More »
تحریر ترکه

تحریر ترکه و مهر و موم ترکه

تحریر ترکه تحریر ترکه به معنی تعیین فهرستی از اموال متوفی است. به این معنی که، ابتدا باید اموال و دارایی های متوفی مشخص شود.

Read More »
اسناد لازم الاجرای ثبتی

اسناد لازم الاجرای ثبتی

اسناد لازم الاجرای ثبتی: منظور از اسناد لازم الاجرا این است که فردی که این اسناد را دست دارد (دارنده این اسناد) بدون احتیاج به

Read More »
گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت: پس از فوت متوفی باید وراث او مشخص گردند. این امر مستلزم طی تشریفاتی است. در واقع، با فوت فرد، واقعه مرگ

Read More »
حمل مواد مخدر

حمل مواد مخدر

حمل مواد مخدر به معنای بردن و جابه جا کردن مواد مخدر از یک نقطه به نقطه ای دیگر است. گاهی اوقات حمل کردن مواد

Read More »
اختلاف در مالکیت

اختلاف در مالکیت

الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت افراد در اجتماع ممکن است به دلایل گوناگونی مالی را با یکدیگر شریک شوند. شراکت گاه

Read More »
سهم الشرکه

ابطال سهم الشرکه

  ابطال سهم الشرکه: وقتی از سهم الشرکه صحبت می کنیم منظور ما حق مالی است که به شریک در یک شرکت تعلق می گیرد.

Read More »
جبران خسارت

جبران خسارت

جبران خسارت :در حقوق داخلی خسارت به معانی زیر به کار می‌رود: زیانی که کسی به مال دیگری برساند. تاوان؛ یعنی مالی که فاعل زیان

Read More »
استیفاء از مال غیر

استیفاء از مال غیر

استیفاء از مال غیر در ماده 337 قانون مدنی مقرر شده است: «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء

Read More »
طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی یکی از آسان‌ترین و سریع‌ترین راه‌های طلاق زوجین می‌باشد. در طلاق توافقی نزد زن و مرد پس از مدتی به این نتیجه می‌رسند

Read More »
وکالت در امور ثبتی

وکالت در امور ثبتی

وکالت در امور ثبتی: وکیل ثبتی  وکیلی است که در دعاوی ثبتی فعالیت می­نماید و به صورت کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی کامل

Read More »
وکیل کیفری

وکیل کیفری کیست؟

وکیل کیفری شخصی است که پس از سپری کردن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و کسب دانش لازم در علم حقوق و فقه، در آزمون کانون

Read More »
وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل ‎خانواده: خانواده به عنوان مهم­ترین و با قداست ترین نهاد اجتماعی در عرصه مناسب فردی و گروهی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این

Read More »
اقامت از طریق ازدواج

اقامت از طریق ازدواج

افرادی که قصد مهاجرت دارند، ممکن است هر راهی را حاضر باشند، امتحان کنند تا بتوانند به خواسته ی خودشان که همان مهاجرت است برسند.

Read More »
شرایط تغییر جنسیت

شرایط تغییر جنسیت

شرایط تغییر جنسیت :قبل از بیان هرچیزی ابتدا میخواهیم توضیحاتی درباره خود تغییر جنسیت بدهیم و پس از آن شرایط آن را بررسی کنیم. تغییر

Read More »
مراحل قانونی تغییر جنسیت

مراحل قانونی تغییر جنسیت

مراحل قانونی تغییر جنسیت :در این مبحث ما می خواهیم مراحل قانونی تغییر جنسیت را در کنار تغییراتی که برای هر جنس در زمان تغییر

Read More »
ابطال واقعه مرگ

ابطال واقعه فوت

ابطال ثبت واقعه فوت ابطال واقعه فوت : برای هر فردی از زمان تولد تا زمان مرگ حقوق و تکالیفی از سوی قانون‌گذار متصور است.

Read More »