گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت: پس از فوت متوفی باید وراث او مشخص گردند. این امر مستلزم طی تشریفاتی است. در واقع، با فوت فرد، واقعه مرگ او در ثبت احوال ثبت می گردد. پس از آن یکی از وراث با مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی فرم مخوصی به نام فرم استشهادیه انحصار وراثت در مورد حصر وراثت به منظور تعیین وراث متوفی دریافت می نماید. در آن فرم، نام وراث متوفی و سهم الارث هر کدام از آن ها نسبت به میراث متوفی انها تعیین می گردد. در گواهی انحصار وراثت نام و مشخصات دقیق فرد متوفی نیز باید قید گردد و گواهی فوت نیز ضمیمه فرم انحصار وراثت باشد و سپس آن را به دفاتر اسناد رسمی می برند تا انحصار وراث را تصدیق نماید. پس از آن، گواهی انحصار وراثت یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود تا افرادی که ادعایی نسبت به این امر دارند از قبیل موصی له یا طلبکاران متوفی از این امر اطلاع پیدا کنند. اعتراض نسبت به این گواهی در صلاحیت دادگاه است.

گواهی حصر وراثت
گواهی حصر وراثت

مدارک مورد نیا برای گواهی حصر وراثت

به منظور دریافت گواهی حصر وراثت مدارکی زیر مورد نیاز است:

۱- گواهی فوت

۲- کپی شناسنامه وراث

۳- کپی سند نکاحیه زوجه متوفی

۴- فرم استشهادیه حصر وراث

۵- گواهی استشهادیه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصاد و دارایی.

نمونه دادخواست حصر وراثت در شورای حل اختلاف

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان یکی از ورثه
خوانده ندارد
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن صدور گواهی حصر وراثت
دلايل و منضمات دادخواست ۱٫ گواهی فوت، ۲٫ شناسنامه متوفی ۳٫ شناسنامه و کارت ملی وراث ۴٫ استشهادیه
با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان …………… (مورث اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده دارند، در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از: ۱- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………………… ۲- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… ۳- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد ……………………  و …

متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان طبق گواهی مالیات بر ارث پیوست می باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *